thumb
    Centraal Wonen 'De Wierden'CW 'de Wierden"
Hoekwierde 70
1353 PD Almere

 

 

 

Centraal Wonen??

logoCentraal wonen is een 'andere' manier van wonen. Centraal wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. De bewoners kiezen hun eigen buren. Centraal Wonen vraagt van haar bewoners een actieve opstelling, je krijgt er zeggenschap over je leefomgeving voor terug.

Er zijn ongeveer 75 CW-projekten in Nederland en de mate van gemeenschappelijkheid verschilt per projekt. Er zijn projekten met alleen voorzieningen voor het hele projekt. En er zijn projekten met voorzieningen voor kleinere groepjes woningen (klusters). De hoeveelheid aktiviteiten die samen wordt ondernomen verschilt van groep tot groep.

keuken
                                         de Boulevard van CW de Wierden